Om frbr.org

Sliter din bedrift med dårlig arbeidsmiljø? Mange arbeidsplasser opplever friksjon og uheldige relasjoner på arbeidsplassen. Med vår hjelp kan din arbeidsplass få en trygg sosial sfære, med fornøyde kollegaer. Vår arbeidssokk består av erfarne organisasjonspsykologer, som har lang utdanning og erfaring med å veilede bedrifter i arbeidet for et godt miljø på kontoret.

Når dine ansatte er fornøyde og trives på jobben, får de gjort mer på jobb og kan levere bedre resultater for din bedrift. Vi jobber hands on med problemet, og er tilstede på arbeidsplassen for observasjon og veiledning over en lengre eller kortere periode. Hvor lang veiledningsperioden er, avhenger av kompleksiteten i problemene. Vår erfaring er at utfordringene ofte kan løses med økt kommunikasjon mellom de ansatte. Er det snakk om større utfordringer, har våre organisasjonspsykologer mange verktøy for hvordan mer kompliserte konflikter kan løses.